02-233 Warszawa

Al. Jerozolimskie 12

na.sztukistudio@gmail.com

+48 500 500 500

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Dostawa

Zwroty i wymiana

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

 1. en

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA.SZTUKI STUDIO

 

Poniższa polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wizytą na stronie nasztukistudio.pl („Strona”) i świadczonymi przez nas usługami, w tym zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies.

 

Znajdziesz tu informacje przekazywane w ramach obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 

Adresatami niniejszej polityki prywatności są wszystkie osoby, które wchodzą na stronę internetową nasztukistudio.pl i korzystają z usług świadczonych w jej ramach, w tym w szczególności składają za jej pośrednictwem zamówienia („Użytkownik”).

 

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Natalia Wiśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NA.SZTUKI STUDIO Natalia Wiśniewska, ul. Sierpińskiego 1A lok. 7, 02-122 Warszawa, NIP: 9482563395, REGON: 523428701 („Administrator” lub „my”). W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: na.sztukistudio@gmail.com

 

 1. Kategorie zbieranych danych

W ramach świadczonych na Stronie usług możemy zbierać Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail, dane adresowe, ewentualnie dodatkowe dane wskazane w zamówieniach lub w ramach kontaktu z nami.

 

 1. Cele i podstawa przetwarzanych danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zależności od charakteru wizyty na Stronie:

 

 1. 3.1 Świadczenie usług drogą elektroniczną – możemy przetwarzać Twoje podstawowe dane (por. informacja dot. cookies), niezbędne dla umożliwienia wizyty na Stronie i jej przeglądania. Podstawą prawną w tym zakresie jest realizacja obowiązku umownego;
 2. 3.2 Realizacja i rozliczenie zamówień – w przypadku złożenia zamówienia przez Stronę, będziemy przetwarzać Twoje dane podane w ramach zamówienia dla celów jego realizacji. Możemy również kontaktować się z Tobą w celu realizacji złożonego zamówienia na podane dane kontaktowe. Podstawą prawną w tym zakresie są realizacja obowiązku umownego, obowiązek prawny (w szczególności w związku z niezbędnymi czynnościami rozliczeniowymi i rachunkowymi), a także uzasadniony interes administratora, związany z ewentualnym dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami związanymi z realizowanymi zamówieniami;
  3.3 Kontrakt marketingowy i newsletter – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na kontakt marketingowy (np. zapisanie się na newsletter), będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów marketingu bezpośredniego, tj. wysyłania informacji handlowych, np. newsletterów, ofert, informacji o promocjach, itp., w zależności od udzielonych zgód. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes administratora, związany z prowadzeniem marketingu bezpośredniego. 

 

 1. Źródło danych

Twoje dane zbierane są przez nas wyłącznie od Ciebie, w ramach Twojej wizyty na stronie. Dbamy o to, by Twoje dane były przetwarzane wyłącznie w minimalnym niezbędnym zakresie.  

 

 1. Informacje o odbiorcach

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym usługodawcom i współpracownikom (np. świadczącym usługi księgowe lub informatyczne), w zakresie niezbędnym do realizacji celów jak powyżej oraz z zachowaniem poufności i standardów ochrony danych. Nie będziemy przekazywać Twoich danych podmiotom znajdującym się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także przez ewentualnie dalszy okres, niezbędny do realizacji celów jak powyżej, w tym np. do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem zamówienia lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

 

 1. Uprawnienia podmiotów, których dane dotyczą

  7.1 Jako osoba, której dane dotyczą, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, aby skorzystać z praw przysługujących Ci na podstawie art. 15 – 20 RODO, tj.:

 

 1. prawa uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, czy też nie;
 2. prawa dostępu do Twoich danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO;
 3. prawa żądania sprostowania bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;
 4. prawa żądania usunięcia bez zbędnej zwłoki (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych dotyczących Ciebie w pewnych okolicznościach określonych w art. 17 RODO, w tym gdy dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub były do tych celów w inny sposób przetwarzane, lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. prawa żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 6. prawa otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przesłania tych danych innemu administratorowi danych;
 7. prawa do uzyskania informacji o wszelkich sprostowaniach, usunięciu lub ograniczeniach przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 1. 7.2 Żądania, o których mowa powyżej mogą zostać złożone bezpośrednio przez Ciebie lub poprzez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika konieczna jest weryfikacja pełnomocnictwa. Przed realizacją żądania i udzieleniem jakichkolwiek informacji, konieczne jest zweryfikowanie tożsamości osoby wnoszącej żądanie.

  7.3 Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych (art. 77 RODO), tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl) adres:

Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

kancelaria@uodo.gov.pl

 

 1. Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie związane z korzystaniem ze Strony. Informacje na temat plików cookies, wraz z możliwością wyboru plików cookies, na które się zgadzasz, są wyświetlane w ramach wiadomości pop-up, przy Twojej pierwszej wizycie. Dbamy o to, aby wykorzystywać jedynie niezbędne pliki cookies i tylko te, na które się zgodzisz. Zawsze możesz cofnąć swoją zgodę, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub urządzenia, z którego korzystasz.